Warning: file_put_contents(dcache/f801e90a6b433dd59d0dba5d77f2fcad): failed to open stream: No such file or directory in /home/xvideos/public_html/download_main.php on line 21
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL VİDEO -Öğretmene hediye yapımı Kendin Yap /DIY - Download Free Hot Videos - Xvideosin.com

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL VİDEO -Öğretmene hediye yapımı Kendin Yap /DIY VİDEODAKİ ÖĞRETMENE YAZILAN MESAJ .: HERKES İÇİN ADIN ÖĞRETMEN OLABİR AMA BENİM İÇİN SEN BİR KAHRAMANSIN ÖĞRETMENİM :) İNSTAGRAM özgesartyoutube TWİTTER özgesartyoutube BU MESAJLARADA BAKIN İSTERSENİZ :) 5 yaşında başlarsın öğretmenle tanışmaya, 17 yaşına kadar öğretmenlerle tanışırsın ama bazıları vardır ki onları hiçbir zaman unutamazsın. Aynı bu mesajı okuyan öğretmenim gibi Sen bizleri bu vatan için yetiştiren, en zor anlarımızda bizlere yardım eli uzatan, yeri geldiğinde bir arkadaş gibi sır tutan canım öğretmenim. Seni çok seviyorum Öğretmenler bir gül gibidir; koku verir, güzelliği gösterirler ama asla dikenini batırmazlar. Bizlere bilgiyi öğreten, bizi eğiten, bizlere sevgiyi, saygıyı öğreten fedakar öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Sizler toplumun geleceğini yetiştiren kişiler olacaksınız. Ve sizler bu toplumun sevgi ve saygılı insanlarını yetiştiren muhterem insanlar olacaksınız. Siz bize bir harf değil 29 harf öğrettiniz bizler size ömrümüz boyunca köle olsak bile sizin hakkınızı asla ödemeyiz öğretmenimMuallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk) Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk) Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk) Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk) Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali) Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen) Dnyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates) En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (AtaTürk) Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. (Atatürk) Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. (M.L. BOREN) Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. (Addison) Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. (Ukrayna Atasözü) Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. (H. Mann) Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (Atatürk) Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. (H.V. Dyke) Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman Atasözü) Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. (Atatürk) Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. (Atatürk) Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan www.nazlim.net kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz… Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (Atatürk) Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. (Atatürk) Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz.Ali) Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk) Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür) Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum. (Diyojen) Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun) Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. Reklamlar Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır. Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. (Socrates)

#öğretmenlergünühediyesi#öğretmenlergünü#öğretmenlergünüözel#öğretmenenehediyealınır#2017öğretmenler#24kasımözel#öğretmenevideo#öğretmenemesaj#öğretmeneteşekkür#öğretmenehediyeyapımı#kendinyapvideoları#kendinyaphediye#kahraman#başöğretmen#mustafakemalatatürk#yeninesilsizineserinizolacak#öğretmenlergünüvideoları#öğretmenlergünüreklamları